POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Actualizată în noiembrie 2018

Bine ați venit pe site-ul www.group-gac.ro, al cărui proprietar și responsabil pentru prelucrarea datelor Dumneavoastră personale este GAC Group.

GAC Group, un cabinet de consultanță în inovaţie și performanță, este o companie preocupată să vă protejeze confidențialitatea și datele personale. Scopul acestei note informative este de a vă explica modul în care noi, Grupul GAC, colectăm, utilizăm și comunicăm informațiile pe care ni le furnizați prin intermediul site-ului nostru instituțional. Vă rugăm să o citiți în întregime înainte de a utiliza acest site sau de a ne transmite informații despre Dumneavoastră.

GAC Group se angajează să respecte confidenţialitatea datelor dvs. şi să protejeze informaţiile pe care ni le furnizaţi.

Sub nici o formă, GAC Group nu va divulga aceste informaţii unei terţe părţi, nici nu le va folosi pentru scopuri de marketing, altele decât pentru a vă pune la dispoziţie informaţii despre GAC Group şi serviciile specifice.

1. DE CE ȘI CUM COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

În cadrul acestui site, datele Dumneavoastră pot fi colectate în scopuri și în conformitate cu bazele legale descrise mai jos.

Scop Bază legală
Răspunsuri la cererile de informație / gestionarea relațiilor comerciale / prospectare Consimţământ
Managementul aplicațiilor și aplicațiilor spontane pentru reclame Consimţământ
Statistici, măsurarea audienței și a performanței site-ului nostru Consimţământ

Metoda de colectare

Prin „formularul de contact”
Prin „formularul de candidatură”

Prin cookie-urile browserului.

2. CE DATE PERSONALE COLECTĂM?

Colectăm și procesăm în special:

• Numele, compania, adresa, adresa de e-mail și, opțional, numărul Dumneavoastră de telefon și poziția Dumneavoastră (în contextul răspunsurilor la cererile de informații).
Câmpurile indicate cu un asterisc sunt informații obligatorii, fără de care GAC nu vă va putea prelucra solicitarea.
•Numele, prenumele, adresa de e-mail și CV-ul (în contextul candidaturilor spontane).
Câmpurile indicate cu un asterisc sunt informații obligatorii, fără de care GAC nu vă va putea prelucra candidatura.
• Datele Dumneavoastră de navigare, produsele vizualizate etc. (ca parte a măsurătorilor audienței site-ului).

3. CINE VOR FI DESTINATARII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

Datele Dvs. personale sunt transmise și prelucrate de Departamentul de Comunicare și de Departamentul de Resurse Umane al GAC Group. De asemenea, pot fi transmise, dacă este necesar, echipelor comerciale, ca parte a solicitărilor de informații.

4. UNDE SUNT STOCATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ ȘI SUNT ELE ÎN SIGURANŢĂ ?

Datele Dumneavoastră personale sunt stocate fie în bazele noastre de date, fie în cele ale furnizorilor de servicii, situaţi în cadrul Uniunii Europene.

Luăm toate măsurile adecvate pentru a păstra securitatea și confidențialitatea datelor Dumneavoastră personale și, în special, pentru a preveni modificarea, deteriorarea sau accesul unor terțe părţi neautorizate la acestea.

5. DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE VOR FI TRANSFERITE ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE?

În cadrul scopurilor menționate mai sus, putem transmite datele Dumneavoastră personale către companii situate în țări care nu sunt membre ale Spațiului Economic European (Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Norvegia), a căror legislaţie în materie de protecția datelor cu caracter personal diferă de cea a Uniunii Europene.

În acest caz, măsuri organizatorice, procedurale, tehnice și de referitoare la personal, riguroase și adecvate, asigură securitatea și confidențialitatea datelor Dumneavoastră personale.

6. CÂT TIMP PĂSTRAM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

Datele Dumneavoastră personale sunt păstrate o perioadă ce nu depășește timpul necesar spre a atinge scopurile pentru care au fost colectate.

În special, datele Dumneavoastră referitoare la recrutare vor fi păstrate pentru o perioadă de doi (2) ani de la ultimul contact.

7. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA DATELE PERSONALE?

În concordanţă cu Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), beneficiaţi de următoarele drepturi :

Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deţinem;
Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
Dreptul la opoziţie sau la restricţionarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
Dreptul de a vă retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimţământ;
Dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situaţiile în care v-aţi retras consimţământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
Dreptul la portabilitatea datelor ce va permite să primiţi o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entităţi indicate de dumneavoastră;
Dreptul de a vă retrage consimţământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimţământ. Retragerea consimţământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimţământului de dinaintea retragerii acestuia.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea locală pentru protecția datelor.

Pentru exercitarea unuia dintre aceste drepturi, adresaţi-vă GAC Group, prin email, la următoarea adresă : dpo@group-gac.com