Menţiuni legale

În ceea ce privește editorul site-ului:

Site-ul www.group-gac.ro este publicat de GAC Group, SAS cu un capital social de 33.020.354 €.
Sediul central: 11-13 Rue René Jacques, 92130 Issy-les-Moulineaux

SIRET: 50982050200029

Director de publicare: Laetitia SUIZDAK
Gazdă: OVH
Proiectare și dezvoltare: Modedemploi Softeam Digital

Editorul se obligă să respecte toate legile privind înființarea și activitatea unui site web.

RESPONSABILITATE

Editorul site-ului face tot posibilul pentru a se asigura de exactitatea și aducerea la zi a tututor informațiilor furnizate pe site-ul său direct legate de acesta, însă Editorul nu poate garanta că informațiile pe care site-ul le conține sunt complete, precise, exacte, exhaustive și lipsite de eroare.

Editorul site-ului își rezervă dreptul de a corecta sau de a modifica, în orice moment și fără preaviz, conținutul acestui site.

Editorul site-ului îşi declina orice responsabilitate referitoare la informațiile disponibile pe «site-ul» său și la utilizarea care poate fi dată informațiilor conținute pe acest site sau obținute ca răspuns la o întrebare adresată pin intermediul acestui site. În nici un caz Editorul nu va putea fi tras la răspundere pentru daune de orice fel, directe sau indirecte, ce ar rezulta din utilizarea acestui site sau în legătură cu acest site. În general, Editorul site-ului îşi declina orice responsabilitate în ceea ce privește utilizarea ce ar putea fi dată acestui site.

Orice încercare de transfer de informație către un terț site sau de modificare a informațiilor conținute de acest site este interzisă și poate antrena acțiuni de urmărire civilă sau penală din partea Editorului site-ului.

Editorul site-ului nu garantează și nu-și ia nici un angajament față de terțe site-uri și nu va fi responsabil de conținutul lor. Este strict interzisă crearea unei legături hipertext cu trimitere către site fără acordul oficial al Editorului site-ului. Oricum, Editorul site-ului sau vreunul din intermediarii săi nu va putea fi tras la răspundere pentru nici o daună produsă ca urmare a conectării și navigării pe acest site.

REGULI GENERALE DE UTILIZARE

Accesul la site-ul group-gac.RO şi utilizarea acestuia sunt supuse prezentelor Condiţii Generale. Grupul GAC îşi rezervă dreptul de a le revizui periodic.

Întregul conţinut (imagini, texte, mărci, toate logourile, desenele, numele de produse) de pe site-ul group-gac.com este protejat prin dreptul de autor şi/sau prin alte drepturi de proprietate intelectuală şi nu este permisă reproducerea, distribuţia, transmiterea, difuzarea, reprezentarea, descărcarea, modificarea, editarea, reutilizarea, re-adresarea sau exploatarea acestuia în niciun fel şi pe niciun fel de suport, electronic sau de altă natură, fără o autorizare explicită în scris din partea GAC.